fbpx

O KONFERENCII

SPÁJAME POHĽAD RODIČOV A UČITEĽOV NA VÝCHOVU DETÍ.

„Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano, neohneš ma mamo.“ To je celé znenie slovenského ľudového príslovia, ktoré je dnes stále aktuálne. Zatiaľ, čo sme si možno v minulosti pri ňom skutočne predstavovali, že nás mama prehla cez koleno a naložila palicou, dnes vieme s istotou povedať, že prvých 6 rokov života každého malého „Janka“ je rozhodujúcich a že do tohto veku sa formuje približne 80% osobnosti človeka, väčšina však už do 3 rokov.

V minulosti v našich končinách platilo, že dospelí mali viac-menej jednotný pohľad na to, ako a v čom sa majú deti vychovávať. V nejakom momente vývoja našej spoločnosti sa však pohľady jednotlivcov začali rozchádzať, a to celkom významne. V projektoch občianskeho združenia ASROW, o.z. sa usilujeme hľadať a nachádzať jednotu vo výchove doma a v škole. Preto sa miniKonferenciou OHÝBAJ MA MAMKO, chceme venovať témam, ktoré pomôžu rodičom i učiteľom nachádzať vzájomné porozumenie a jednotný pohľad v otázkach výchovy detí. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, majú rodičia prístup k množstvu odbornej litaratúry, vďaka čomu sa snažia pochopiť detskú dušu, detské správanie a vytvárajú si obraz o tom, ako vychovávať deti. Napriek tomu, dnes, viac ako kedykoľvek predtým panuje veľký nesúlad medzi predstavami rodičov a učiteľov v tom, ako sa správa a funguje tzv. „dobre vychované“ dieťa.

Pravdepodobne ste sa už stretli so slovným spojením „prekročiť svoj tieň“. Úvodná miniKonferencia sa bude venovať téme sebapoznania a sebarozvoja, ktoré sú prvým krokom k tomu, ak sa rozhodneme pomyslene „prekročit svoj tieň“. Čo to vlastne znamená? Nie, nebudeme prekonávať hranice svojich fyzických možností. Spoznaním toho kto som, odkiaľ pochádzam, aký boli moji rodičia, ako ma vychovávali, ako ovplyvnili to, aký sme, ako konáme, aké vzťahy máme a ako to prenášame do našej rodičovskej role, či do role učiteľa sa môžeme a vieme rozhodnúť, či pokračovať alebo sa zastaviť a začať znova, podľa toho, ako to chceme my sami. Dnes sa tomu hovorí tiež „vystúpiť zo zóny komfortu“. 

Čoraz častejšie môžeme počuť o potrebe pravidiel a pevných hraníc vo výchove. Ideálne je, ak sú tieto pravidlá jednotné doma i v škole. Pretože rodina je prvou školou života a škola je druhým domovom. V čom je potrebné nastaviť pravidlá doma a v škole, ako ich nastaviť a najmä, ako docieliť, aby ich deti rešpektovali a dodržiavali? 

Témou sebapoznania a dôležitosti pravidiel nás bude sprevádzať Marek Herman.

Back to Top
Shopping Cart
0

Žiadne produkty v košíku.

Return to Shop
Added to cart