fbpx

Jiři Halda

DOMOV / Jiři Halda
foto_Halda_aktual

JIŘI HALDA

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG A PERSONÁLNY PORADCA

Jiří Halda je špeciálny pedagóg a personálny poradca. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. V personálnom poradenstve sa špecializuje na vzťahy, vnútorné ladenie a osobnostný náhľad. Cíti sa znepokojený rozpadom pravidiel vo výchove a vo vzťahoch a strácajúcou sa motiváciou ľudí robiť čokoľvek v živote s chuťou a snaží sa preto v tejto oblasti byť prospešný. Sú to odbory, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Povedal o sebe: „Som vášnivý, ale nedostatočne nadaný gitarista, priemerný, ale snažiaci sa manžel a mojím hlavným koníčkom je váľanie a povaľovanie sa. :-)“

Je spoluautorom publikácie Jsi tam, brácho?, ktorá vyšla na jeseň 2019.

EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE A JEHO KĽÚČOVÉ PODMIENKY

Anotácia

Na rozdiel od tvrdenia, že človek je tvor múdry, sa ukazuje, že človek je tvor emocionálny a tvorivo rozmýšľajúci. Preto je potrebné pri výchove detí veľmi dbať na to, aby boli naplnené ich potreby – je ťažké ich oddeliť, ale ide predovšetkým o potreby fyzické a emocionálne. Princíp spokojného dieťaťa je postavený na fakte, že dieťa má ,,spokojné telíčko“ a emocionálne netrpí. Táto sýtosť má niekoľko podmienok , ktoré sa týkajú na prvom mieste pocitu blízkeho vzťahu a v rámci neho postupného osamostatňovania sa. Úlohou matky je deti pripraviť  na emocionálnu samostatnosť a tá sa rozdeľuje na oblasti samostatnej sebaobsluhy, emočnej nezávislosti a pocitu sociálneho prínosu. Všetky spomenuté  oblasti sú kľúčové a nezameniteľné. Pre spokojný život je jednoducho potrebné cítiť, že som pripravený ,,čeliť“ životu.

ASPEKTY SOCIÁLNEJ ZRELOSTI A JEJ PREJAVY

Anotácia

Sociálny vývin vedomia a tým aj osobnosti je pre náš život aspektom kvality v sociálnych skupinách. Potrebujeme sa naučiť gramotne komunikovať a funkčne spolupracovať, čo sa delí na niekoľko kľúčových oblastí. Predovšetkým je potrebné opakovane zažívať pocit som milovaný a prijímaný, tým obsahovo nadväzujem na predchádzajúci výstup. Ďalej je potrebné byť si vedomý svojej jedinečnosti, čo sa deje cez jej uvedomovanie a adekvátne hodnotenie. Za ďalšie nenahraditeľné funkcie vedomia považujem hemisférickú spoluprácu, predstavu o svojich možnostiach a rozvinutú adaptáciu na zmeny (životné prostredie, návyky, režim). A, samozrejme, je kľúčové, aby sme sa vedeli vyrovnať s neúspechom, nekolabovali zakaždým, keď sa niečo nepodarí, a rozumeli rámcovo kapacite svojej tvorivej inteligencie (ako sa ľudovo hovorí „byli vyhraní“). Obsah prednášky sa dotkne prejavov nezrelosti u predškolských, školských a dospelých jedincov.

Back to Top
Shopping Cart
0

Žiadne produkty v košíku.

Return to Shop
Added to cart