fbpx

Jan Svoboda

DOMOV / Jan Svoboda
svoboda-2

JAN SVOBODA

PSYCHOLÔG

Ján Svoboda je jednoodborový psychológ, od roku 2004 vyučuje na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, kde uplatňuje viacročné skúsenosti získané v poradenskej praxi pri diagnostike a vedení detí, jednotlivcov, rodín a skupín. Je akreditovaným lektorom pre ČR a SR, supervízor azylových domov pre matky s deťmi, neštátnych poradenských zariadeniach, špecializovaný na krízové situácie výchovy a výučby. Na Slovensku spolupracuje s detským domovom v Piešťanoch a Topoľčanoch, prednáša učiteľom všetkých stupňov školstva. Publikuje predovšetkým knižne v nakladateľstve Portál, Triton, na Slovensku Portál Slovakia – Svoboda,J. Jochmanová,L.: Psychicky ranené dieťa a možnosti intervencie.

SÚČASNÉ DIEŤA A POŽIADAVKY ŠKOLY VERZUS VÝCHOVA V RODINE.

Anotácia

Súčasné výchovné štýly v rodinách sú často úplne kontraproduktívne k potrebám školy. Tá preferuje kolektívnu výchovu, takže významnú časť socializácie, na rozdiel od rodiča, ktorý preferuje individuálnu a individualistickú výchovu. Netuší, že berie svojmu dieťaťu možnosť byť spokojné medzi ostatnými.

Cieľom príspevku je upozorniť prítomných na tento rozpor, zoznámiť sa s kritériami zrelého dieťaťa pre vstup do základnej školy. Tiež si prakticky overiť pripravenosť dieťaťa na zvládanie školských požiadaviek (zvyky, stereotypy, rituály, režim dňa, vedenie k najvýznamnejšej ľudskej vlastnosti, prevencia prokrastinácie a ďalšie).

SEBAREFLEXIA RODIČA AKO ZÁKLAD ZDRAVEJ VÝCHOVY.

Anotácia

,,Najviac vychovávame vtedy, keď máme pocit, že nevychovávame vôbec” – je stále platné tvrdenie. Cieľom príspevku je pomocou techník (pero – papier) ukázať prítomným pohľad na samých seba a to ako ich dieťaťom, tak druhými ľuďmi. Tým tak inšpirovať k naštartovaniu možnej úpravy až zmeny.

Back to Top
Shopping Cart
0

Žiadne produkty v košíku.

Return to Shop
Added to cart